ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΆΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΌΡΤΕΣ

Σε αυτό το τμήμα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις νέες αγορές κουφωμάτων και θυρών από PVC και αλουμίνιο. Τρέχοντα συνιστώμενα προγράμματα:

ec43

ec44

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα προγράμματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεών μας. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αντικατάσταση των παραθύρων είναι αναμφίβολα ένα από τα σημαντικά στοιχεία των μέτρων θερμικού εκσυγχρονισμού που μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τις απώλειες ενέργειας στα κτίρια και ταυτόχρονα να αυξήσουν την άνεση διαβίωσης. Δυστυχώς, συχνά αποτελεί επίσης σημαντική δαπάνη. Ευτυχώς, είναι δυνατόν να λάβετε επιδότηση για την αντικατάσταση παραθύρων και θυρών. Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση μέσω του προγράμματος Clean Air.
Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" - Στόχος
Το πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την αντικατάσταση των πηγών θερμότητας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 103 δισεκατομμύρια PLN. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν έως τις 31.12.2027 και τα κονδύλια αναμένεται να δαπανηθούν έως τις 30.09.2029. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με την αλλαγή της μεθόδου θέρμανσης σε πιο φιλική προς το περιβάλλον και με τη θερμομόνωση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα εκσυγχρονισμού που αφορούν μονοκατοικίες - Μονοκατοικίες ή ημιμονοκατοικίες, σειρές ή συστάδες κατοικιών. Καλύπτει εργασίες σε κτίρια που έχουν τεθεί σε χρήση.
Πρόγραμμα Clean Air 3.0, μια νέα επανάληψη από τον Ιανουάριο του 2023.
Η νέα έκδοση του προγράμματος "Καθαρός αέρας 3.0" δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, σημαντικό στοιχείο της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση παραθύρων και θυρών, καθώς και η μόνωση των κτιρίων. Στην περίπτωση του συνολικού θερμοεκσυγχρονισμού, του οποίου προηγείται ενεργειακός έλεγχος, μπορούν να ζητηθούν υψηλότερα επίπεδα συγχρηματοδότησης. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο πρόγραμμα "Καθαρός αέρας 3.0" είναι η εξής υψηλότερα ποσά επιχορήγησης και νέα εισοδηματικά όρια.
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Clean Air Project;
Για να είστε επιλέξιμοι για χρηματοδότηση Clean Air, πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις δύο βασικές προϋποθέσειςi:
 1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες μονοκατοικίας ή χωριστής κατοικίας σε μονοκατοικία με χωριστό κτηματολόγιο και υποθηκοφυλακείο.
  • Οι ιδιοκτήτες πολλών μονοκατοικιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για κάθε μία από αυτές
  • Δεν υπάρχει όρος διαμονής ή εγγραφής στο σπίτι
  • Τα υπό κατασκευή σπίτια δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα.
2. εισοδηματικά όρια που πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης
 • Βασικό επίπεδο χρηματοδότησης - όριο εισοδήματος 135 000 PLN/έτος
 • Αυξημένο επίπεδο χρηματοδότησης - όριο εισοδήματος:
  • σε πολυπρόσωπο νοικοκυριό PLN 1 894
  • σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό 2.651 PLN
 • Υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης - όριο εισοδήματος:
  • σε πολυπρόσωπο νοικοκυριό 1.090 PLN ανά άτομο
  • σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.526 PLN.
Ποιο είναι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρός αέρας";
Τα μέγιστα διαθέσιμα επίπεδα χρηματοδότησης εξαρτώνται από τα εισοδηματικά όρια για τα οποία ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις και είναι αντίστοιχα:
 • 66.000 PLN για το βασικό επίπεδο χρηματοδότησης
 • 99 000 PLN για αυξημένο επίπεδο χρηματοδότησης
 • 135 000 PLN για το υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης
Για τι μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση και πόσο;
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρός αέρας", οι επιμέρους συσκευές και υπηρεσίες έχουν διαφορετικά μέγιστα ποσά επιδότησης και ένταση επιδότησης. Ωστόσο, το ποσό των επιμέρους στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα μέγιστα επίπεδα επιδότησης. Τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης για επιλεγμένες κατηγορίες δαπανών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (τα ποσά που αναφέρονται είναι ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ)
Ολοκληρωμένος θερμοεκσυγχρονισμός με ενεργειακό έλεγχο
Προϋπόθεση για τη λήψη επιχορήγησης για ολοκληρωμένο θερμοεκσυγχρονισμό είναι η διενέργεια ενεργειακού ελέγχου. Για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου μπορεί να χορηγηθεί επιχορήγηση ύψους 1.200 PLN και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στο συνολικό επίπεδο επιχορήγησης.
Είναι δυνατόν να ληφθεί χρηματοδότηση μόνο για τον θερμικό εκσυγχρονισμό (αντικατάσταση παραθύρων, μόνωση του κτιρίου κ.λπ.);
Ο νέος Clean Air 3.0 επιτρέπει τον θερμοεκσυγχρονισμό χωρίς αντικατάσταση της πηγής θερμότητας. Ο θερμοεκσυγχρονισμός μπορεί να είναι μερικός, π.χ. αντικατάσταση παραθύρων, ή πλήρης. Ο πλήρης θερμοεκσυγχρονισμός πρέπει να εγγυάται μείωση της κατανάλωσης ωφέλιμης ενέργειας (EU) για τη θέρμανση του κτιρίου: σε μια τιμή όχι μεγαλύτερη από 80 kWh/(m2-έτος), ή. κατά τουλάχιστον 40%.
Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται όταν υποβάλλεται αίτηση για επιχορήγηση μόνο για εργασίες θερμικού εκσυγχρονισμού;
Για να υποβληθεί αίτηση επιδότησης μόνο για εργασίες θερμικού εκσυγχρονισμού, π.χ. αντικατάσταση παραθύρων, μόνωση της κατοικίας, αντικατάσταση θυρών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • η οικοδομική άδεια για την κατοικία θα πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
 • το κτίριο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με πηγή θερμότητας άλλη από στερεά καύσιμα ή με πηγή θερμότητας στερεών καυσίμων που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις της κατηγορίας 5 σύμφωνα με πρότυπο που μεταφέρει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 303-5
Πόση χρηματοδότηση μπορεί να ληφθεί για την αντικατάσταση παραθύρων στο πλαίσιο του θερμικού εκσυγχρονισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Clean Air;
Για δαπάνες που σχετίζονται με την αντικατάσταση παραθύρων, θυρών ή μονωτικών χωρισμάτων δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ποσόστωσης. Αντίθετα, η ένταση, νοούμενη ως % του καθαρού κόστους που μπορεί να επιδοτηθεί. Επίπεδα χρηματοδότησης για την αντικατάσταση παραθύρων, θυρών και πυλών ανάλογα με τα εισοδηματικά όρια
Ποια παράθυρα πληρούν τις απαιτήσεις του προγράμματος Clean Air;
Προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση για την αντικατάσταση ξυλουργικών ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρός αέρας", τα παράθυρα και οι πόρτες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού του Υπουργού Μεταφορών, Κατασκευών και Ναυτιλίας για τους τεχνικούς όρους που ισχύει από τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι οι μέγιστες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά περίπτωση:
 • Παράθυρα / μπαλκονόπορτες - 0,90 [W/(m)2K)]
 • Παράθυρα φεγγίτη - 1,10 [W/(m)2K)]
 • Εξωτερικές πόρτες - 1,30 [W/(m)2K)]
 • Πόρτες/πόρτες σε θερμαινόμενα γκαράζ - 1,30 [W/(m2K)].
Είναι δυνατόν να λάβει κανείς επιχορήγηση για την αντικατάσταση παραθύρων σε πολυκατοικία;
Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση αντικατάστασης παραθύρων στο πλαίσιο του προγράμματος Warm Flats (λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ ). Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, έχουν καθοριστεί τρία επίπεδα επιδότησης και έντασης επιδότησης: Για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση για επιδοτήσεις αντικατάστασης παραθύρων στο πλαίσιο του προγράμματος Ciepłe Mieszkanie (λεπτομέρειες του προγράμματος στο ). Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ορίζονται τρία επίπεδα επιδοτήσεων και έντασης επιδοτήσεων:
 • έως 30% επιλέξιμων δαπανών, όχι περισσότερο από 15 000 PLN - σε βασικό επίπεδο
 • έως 60% επιλέξιμων δαπανών, όχι περισσότερο από 25.000 PLN - σε αυξημένο επίπεδο
 • έως 90% επιλέξιμων δαπανών, όχι περισσότερο από 37.500k PLN - στο υψηλότερο επίπεδο
Ποια προγράμματα είναι ακόμη διαθέσιμα για την επιδότηση της αντικατάστασης παραθύρων;
Μια άλλη µορφή χρηµατοδότησης για έργα θερµοεκσυγχρονισµού είναι η επίδομα θερμοεκσυγχρονισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορολογούμενους που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες μονοκατοικίας. Η ελάφρυνση συνίσταται στην έκπτωση των ποσών που δαπανώνται για έργο θερμοεκσυγχρονισμού, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης ενέργειας που παρέχεται για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση σε κτίρια κατοικιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα διακανονισμού του κόστους αντικατάστασης παραθύρων στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον θερμικό εκσυγχρονισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Δεν έχετε δικά σας κεφάλαια; Μπορείτε να επωφεληθείτε από την αναχρηματοδότηση της επένδυσής σας μέσω του προγράμματος Clean Air +.
Σε γενικές γραμμές, η χρηματοδότηση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρός αέρας" καταβλήθηκε μετά την ολοκλήρωση των έργων που είχαν αναφερθεί προηγουμένως. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνεται προχρηματοδότηση, δηλαδή να καταβάλλονται τα χρήματα ακόμη και πριν αρχίσει η ανακαίνιση. Θα είναι δυνατή η λήψη "προκαταβολής" έως και 50% του μέγιστου δυνατού ποσού επιδότησης, το οποίο θα μεταφέρεται στο λογαριασμό του εργολάβου, ώστε να ξεκινήσει τις εργασίες. Η προχρηματοδότηση στο πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους του αυξημένου και υψηλότερου επιπέδου συγχρηματοδότησης. Η επεξεργασία της αίτησης θα διαρκέσει έως και 14 ημέρες. Στη συνέχεια, εντός δύο εβδομάδων από τη σύναψη της συμφωνίας με τον δικαιούχο, θα αποδεσμευτεί στον λογαριασμό του αναδόχου μια προκαταβολή, δηλαδή το 50% της αξίας της επιχορήγησης που έχει χορηγηθεί ως μέρος της αμοιβής του. Μόλις ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο, ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας που πρόκειται να ανακαινιστεί θα υποβάλει αίτηση τελικής πληρωμής, η οποία θα περιλαμβάνει τελικό τιμολόγιο, έκθεση παραλαβής που θα τεκμηριώνει την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και επιβεβαίωση ότι ο δικαιούχος έχει καταβάλει τη δική του συνεισφορά. Η επεξεργασία της αίτησης πληρωμής από το κατά τόπον αρμόδιο επαρχιακό ταμείο προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των υδάτων, μαζί με την καταβολή των υπόλοιπων χρημάτων της επιχορήγησης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου από τον δικαιούχο.
Πώς να υποβάλετε αίτηση για προχρηματοδότηση;
Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω της γεννήτριας αιτήσεων επιχορήγησης (GWD) του NFOŚiGW - με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής της αίτησης με το προφίλ εμπιστοσύνης ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια υπογραφή, μετά την ανάρτηση της ηλεκτρονικής έκδοσης της αίτησης, την εκτύπωση του εντύπου, τη χειρόγραφη υπογραφή του και την αποστολή του ταχυδρομικώς ή τη διαβίβασή του μέσω του σημείου ενημέρωσης και διαβούλευσης του δήμου.
Πού και πότε πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις;
 • Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν από το 2018 έως το τέλος του 2027 στα τοπικά επαρχιακά ταμεία προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των υδάτων και στο διαδίκτυο (λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση ιστοσελίδα).
 • Αίτηση συμμετοχής στο έργο μπορείτε να τα βρείτε στα τοπικά σας υποκαταστήματα WFOŚiGW και να τα κατεβάσετε από τις ιστοσελίδες τους. Για να δείτε την απαιτούμενη τεκμηρίωση, ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ: ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟΎ ΑΈΡΑ
 • Οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν έως τις 30.09.2029.
Πώς να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης;
Ο πιο βολικός τρόπος υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα Clean Air είναι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Μπορείτε να βρείτε υποδείγματα οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης για το πρόγραμμα Clean Air: ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΌ ΑΈΡΑ:
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

https://czystepowietrze.gov.pl/
Με την απαλλαγή από τον θερμοεκσυγχρονισμό, μπορούμε να εκπέσουμε από τον φόρο έως και 53.000 PLN.

Μια άλλη μορφή χρηματοδότησης έργων θερμοεκσυγχρονισμού είναι η πίστωση φόρου θερμοεκσυγχρονισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φορολογούμενους που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ενός κτιρίου κατοικίας μίας οικογένειας. Η προϋπόθεση είναι ότι το έργο θερμοεκσυγχρονισμού του κτιρίου ολοκληρώνεται εντός τριών συνεχόμενων ετών, υπολογιζόμενων από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη δαπάνη.

Πώς λειτουργεί το επίδομα θερμικού εκσυγχρονισμού;

Η ελάφρυνση συνίσταται στην αφαίρεση από τη φορολογική βάση (εισόδημα - στην περίπτωση του εφάπαξ φόρου) των δαπανών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση ενός έργου θερμικού εκσυγχρονισμού σε κτίριο μονοκατοικίας. Είναι σημαντικό η δαπάνη να τεκμηριώνεται από τιμολόγιο που εκδίδεται από φορολογούμενο του φόρου αγαθών και υπηρεσιών που δεν απαλλάσσεται από τον φόρο αυτό,

Η έκπτωση γίνεται στη δήλωση που υποβάλλεται για το φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες. Το ποσό της έκπτωσης που δεν καλύπτεται από το ετήσιο εισόδημα του φορολογούμενου εκπίπτει στα επόμενα έτη, αλλά όχι για περισσότερο από 6 έτη, υπολογιζόμενο από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη δαπάνη.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για το επίδομα θερμικού εκσυγχρονισμού;

Το δικαίωμα έκπτωσης καλύπτει τις δαπάνες για την υλοποίηση ενός έργου θερμομοντερνισμού αποκλειστικά σε κτίριο κατοικίας μίας οικογένειας, δηλαδή σε κτίριο μονοκατοικίας ή σε κτίριο ημιυπαίθριο, σε σειρά ή σε συγκρότημα που χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση αναγκών κατοικίας, το οποίο αποτελεί δομικά ένα ανεξάρτητο σύνολο, στο οποίο επιτρέπεται να διαχωρίζονται όχι περισσότεροι από δύο χώροι κατοικίας ή ένας χώρος κατοικίας και ένας επαγγελματικός χώρος με συνολική επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 30% της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είστε επιλέξιμοι για απαλλαγή μόνο εάν ανακαινίζετε το ακίνητό σας. Όταν χτίζετε ένα νέο σπίτι, δυστυχώς δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από την ελάφρυνση. Δυστυχώς, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες δεν θα επωφεληθούν επίσης από την ελάφρυνση προς το παρόν.
Πόσα μπορούν να αφαιρεθούν;

Το όριο ελάφρυνσης δεν συνδέεται με μία επένδυση ή ένα έργο θερμικού εκσυγχρονισμού, αλλά με αφορά συγκεκριμένα τον εκάστοτε φορολογούμενο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επενδύσεων θερμοεκσυγχρονισμού. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 53.000 PLN για όλα τα έργα θερμικού εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται σε μεμονωμένα κτίρια των οποίων ο φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης.

Οι έγγαμοι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι Το όριο αυτό ισχύει για κάθε σύζυγο χωριστά, Δηλαδή, καθένας από αυτούς δικαιούται μέγιστη έκπτωση 53 000 PLN.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταρτίσει σειρά λεπτομερών παραδειγμάτων και επεξηγήσεων για τους διακανονισμούς στο πλαίσιο του επιδόματος θερμικού εκσυγχρονισμού: Φορολογική διευκρίνιση για το επίδομα θερμικού εκσυγχρονισμού μετά από διαβούλευση.

Τι μπορεί να αφαιρεθεί στο πλαίσιο της απαλλαγής; Αντικατάσταση παραθύρων στο πλαίσιο εργασιών θερμικού εκσυγχρονισμού.

Η ελάφρυνση συνίσταται στην έκπτωση των ποσών που δαπανώνται για ένα έργο θερμοεκσυγχρονισμού, δηλαδή μέτρα που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση που οδηγεί σε μείωση της ζήτησης ενέργειας που παρέχεται για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση σε κτίρια κατοικιών. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την αγορά παραθύρων και εξωτερικών θυρών και μπαλκονόπορτας μαζί με υπηρεσία αντικατάστασης.

Το Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης έχει καταρτίσει κατάλογο οικοδομικών υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων θερμικού εκσυγχρονισμού. Ο κατάλογος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • ξυλουργικές κατασκευές παραθύρων και θυρών, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων, παράθυρα οροφής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων τοποθέτησης, μπαλκονόπορτες, πόρτες γκαράζ, μη ανοιγόμενες διαφανείς επιφάνειες,
 • αντικατάσταση εξωτερικών ξυλουργικών εργασιών, π.χ: παράθυρα, φεγγίτες, μπαλκονόπορτες, εξωτερικές πόρτες, γκαραζόπορτες, μη ανοιγόμενες διαφανείς επιφάνειες,

Οι δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί (επιδοτηθεί) από το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων, τα επαρχιακά ταμεία προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των υδάτων ή δεν έχουν επιστραφεί στον φορολογούμενο με οποιαδήποτε μορφή εκπίπτουν.

Επιδοτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος για τον καθαρό αέρα και το επίδομα θερμομοντερνισμού

Σύμφωνα με το παράρτημα 1 του προγράμματος προτεραιότητας για τον καθαρό αέρα, οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος για τον καθαρό αέρα μπορούν να συνδυαστούν με πίστωση φόρου για θερμοεκσυγχρονισμό. Στην περίπτωση αυτή, τα οφέλη που αποκομίζει ο Δικαιούχος από τους δύο χρηματοδοτικούς μηχανισμούς είναι συμπληρωματικά.

Η επιδότηση και η μείωση αποτελούν ανεξάρτητα μεταξύ τους μέσα για τη στήριξη των έργων θερμικού εκσυγχρονισμού.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επωφελείται από κοινού από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρός αέρας" και από το επίδομα θερμομοντερνισμού, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από επιχορήγηση ή επιστρέφονται στον φορολογούμενο με άλλη μορφή από δημόσιους πόρους δεν εκπίπτουν από το επίδομα, αλλά μόνο το μέρος τους που δεν επιδοτήθηκε.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΟΎ ΑΈΡΑΕΠΊΔΟΜΑ ΘΕΡΜΟΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ
 • Επιχορήγηση μπορεί να ληφθεί για πολλαπλά κτίρια/κατοικίες με ξεχωριστό κτηματολόγιο, με την επιφύλαξη ενός ορίου επιχορήγησης ανά
 • Υπάρχει μία έκπτωση μέχρι 53.000 λίρες ανά φορολογούμενο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που κατέχει.
 • Υπάρχει όριο επιδότησης ανά κτίριο/κατοικία με ξεχωριστό κτηματολόγιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνιδιοκτητών.
 • Η έκπτωση την οποία δικαιούται μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά από κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες του εν λόγω κτιρίου / χώρου
 • Για τους σκοπούς του διακανονισμού, τα τιμολόγια ΦΠΑ καθώς και οι ονομαστικές αποδείξεις που εκδίδονται προς τον δικαιούχο είναι αποδεκτές. Οι δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 30 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης.
 • Προκειμένου να εκπίπτουν οι δαπάνες στην ετήσια δήλωση PIT, πρέπει να έχετε τιμολόγια ΦΠΑ που εκδίδονται μόνο από οντότητες που δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ
 • Η επιδότηση μπορεί να ληφθεί για πολλαπλά κτίρια/κατοικίες με ξεχωριστό κτηματολόγιο με όριο για το καθένα από αυτά.
 • Η επιδότηση μπορεί να ληφθεί για πολλαπλά κτίρια/κατοικίες με ξεχωριστό κτηματολόγιο με όριο για το καθένα από αυτά.
 
 • Ο δικαιούχος μπορεί να λογιστικοποιήσει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 3 διαδοχικών ετών, υπολογιζόμενων από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δαπάνες.

Σημαντικές πληροφορίες σε ένα μέρος

 • Οι φορολογούμενοι που διακανονίζουν το εισόδημά τους σύμφωνα με τη φορολογική κλίμακα (συντελεστές 17% και 32%) ή σύμφωνα με τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή 19% και όσοι καταβάλλουν ένα εφάπαξ ποσό για το εγγεγραμμένο εισόδημα (οι λεγόμενοι φορολογούμενοι με ενιαίο συντελεστή) μπορούν να εκπέσουν την απαλλαγή.
 • Η έκπτωση του επιδόματος γίνεται στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται για το φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες ανακαίνισης για θερμομοντερνισμό, ή "το ποσό της έκπτωσης που δεν καλύπτεται από το ετήσιο εισόδημα του φορολογούμενου εκπίπτει στα επόμενα έτη, αλλά όχι περισσότερο από έξι έτη, υπολογιζόμενο από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη δαπάνη".
 • Το ποσό της απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 53.000 PLN για έναν φορολογούμενο που είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης κατοικίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των έργων θερμικού εκσυγχρονισμού που θα πραγματοποιήσει.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/