PONZIO PE78NHI

TERMÁLY V POPŘEDÍ
ponzio78
ponzio_m

Při výběru hliníkového truhlářství nabízejícího moderní design je mimořádně důležitým kritériem výběru systém, který umožňuje výrobu hliníkového truhlářství zajišťujícího velmi vysoké tepelně izolační parametry, a tyto vlastnosti zajistí volba systému Ponzio 78NHI. Jedná se o systém se strukturou tříkomorového profilu s drážkou pro kování podle normy Euro. Pro lepší sladění hliníkového okenního truhlářství se vzhledem vaší nemovitosti, a to jak u tohoto, tak i u ostatních výrobků z hliníku, je možnost výběru barvy truhlářství z celé palety barev RAL, barev podobných dřevu a strukturálních barev.

  • vysoký tepelně izolační výkon - díky 42mm vícekomorovému tepelnému přerušení a dvousložkovému středovému těsnění.
  • možnost zhotovení velkoplošných konstrukcí
  • velká flexibilita při výběru kování
  • možnost slícování okenních křídel s rámem (jedna rovina na vnější straně).
  • ohýbatelné profily
  • mnoho způsobů propojení rohů
  • různé varianty tepelné izolace v závislosti na použitých izolačních vložkách: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+
  • v nejteplejší verzi PE78NHI+ s uzavřenou komorou pod sklem a aerogelovou izolační vložkou je součinitel prostupu tepla Uf od 0,7 W/m2K
  • lze vytvořit mnoho variant oken, např. výklopně-kyvná, otevíravá ven, skrytá křídla atd.