okna pcv aluplast veka producent

DOTACJE NA STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ

W niniejszym dziale chcemy Państwu przedstawić aktualne możliwości w zakresie uzyskania dofinansowania na nowo zakupioną stolarkę okienną i drzwiową z pcv i aluminium. Aktualnie rekomendowane programy:

ek43

ek44

W przypadku pytań w związanych z niniejszymi programami prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. – KONTAKT

Wymiana okien pcv oraz okien aluminium to niewątpliwie jeden z istotnych elementów działań termomodernizacyjnych, które mogą skutecznie redukować straty energii w budynkach, a jednocześnie zwiększać komfort mieszkania. To niestety również niejednokrotnie spory wydatek. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę okien pcv i aluminium. Zobacz jak uzyskać dofinansowanie dzięki programowi “Czyste Powietrze”. Dodatkowo, producenci okien pcv i aluminium mogą być ważnymi partnerami w procesie termomodernizacji. Dotacje na okna pcv oraz okna aluminium, jak również termomodernizację znajdziesz w ramach programu “Czyste Powietrze”. Zapewniają one możliwość zwiększenia wydajności energetycznej budynków oraz komfortu mieszkania. Warto więc zastanowić się nad wymianą starych okien na okna pcv lub okna aluminium wysokiej jakości, które są energooszczędne.

Program „Czyste powietrze” – cel

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, termoizolację oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można będzie do 31.12.2027 r., a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 r. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych, takich jak wolnostojące domy jednorodzinne czy te w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. W ramach programu możliwa jest także wymiana okien pcv i aluminum, co może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Producent okien pcv może być ważnym partnerem w procesie termomodernizacji, oferując wysokiej jakości produkty energooszczędne. Dlatego warto rozważyć taką inwestycję i skorzystać z dostępnych dofinansowań w ramach programu Czyste Powietrze.

Program Czyste powietrze 3.0, czyli nowa odsłona od stycznia 2023 r.

Nowa wersja programu Czyste Powietrze 3.0 skupia się głównie na zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, co obejmuje wymianę okien i drzwi oraz docieplenie budynków. W przypadku kompleksowej termomodernizacji, poprzedzonej audytem energetycznym, istnieje możliwość ubiegania się o wyższe poziomy dofinansowania. Ważnym elementem Programu Czyste Powietrze 3.0 jest również zwiększenie kwot dotacji oraz wprowadzenie nowych progów dochodowych. W ramach programu istnieje opcja wymiany okien pcv i okna aluminium, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Warto skorzystać z usług producentów okien pcv i aluminium, którzy oferują wysokiej jakości produkty zgodne z wymaganiami programu Czyste Powietrze.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”?

By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki:

 • Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą się ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich.
 • Nie ma warunku zamieszkiwania lub meldunku w domu.
 • Dofinansowaniem w programie nie są objęte domy w budowie.
Progi dochodowe, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania
 • Podstawowy poziom dofinansowania: próg dochodowy 135 tys. zł/rok.
 • Podwyższony poziom dofinansowania: próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł, w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł.
 • Najwyższy poziom dofinansowania: próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł.
Jakie jest maksymalne dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”?

Maksymalne poziomy możliwego do uzyskania dofinansowania zależą od progów dochodowych, do których kwalifikuje się osoba składająca wniosek i wynoszą odpowiednio:

 • 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania.
 • 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
 • 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Na co i w jakiej kwocie można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze istnieją określone maksymalne kwoty dotacji i intensywności dofinansowania dla poszczególnych urządzeń i usług. Jednak suma dotacji dla poszczególnych elementów nie może przekroczyć ustalonych maksymalnych poziomów. Poniższa tabela przedstawia maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów. Należy pamiętać, że podane kwoty są kwotami netto.

Kompleksowa termomodernizacja z audytem energetycznym

Aby uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Na wykonanie audytu energetycznego można otrzymać dofinansowanie w wysokości 1200 zł, przy czym ta kwota nie będzie wliczana do ogólnego poziomu dofinansowania.

Czy można uzyskać dofinansowanie tylko na termomodernizację (wymianę okien, docieplenie budynku itp.)?

Nowa wersja programu Czyste Powietrze 3.0 wprowadza możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynków bez konieczności wymiany źródła ciepła. Termomodernizacja może być przeprowadzona częściowo, na przykład poprzez wymianę okien, lub kompleksowo. Kompleksowa termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na potrzeby ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub przynajmniej o minimum 40%. W ramach programu istnieje opcja wymiany okien PCV oraz okien aluminiowych, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Warto skorzystać z usług producentów okien PCV i aluminium, którzy oferują wysokiej jakości produkty zgodne z wymogami programu Czyste Powietrze.

Jakie warunki należy spełnić przy ubieganiu się tylko o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie dotyczące prac termomodernizacyjnych, takich jak wymiana okien, docieplenie domu czy wymiana drzwi, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • Pozwolenie na budowę domu musi zostać wydane przed 1 stycznia 2014 roku.
 • Budynek musi być wyposażony w źródło ciepła innego niż paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe, które spełnia minimalne wymagania 5 klasy zgodnie z europejską normą EN 303-5.
Ile można uzyskać dofinansowania na wymianę okien w ramach termomodernizacji w programie Czyste Powietrze?

Nie ma określonych limitów kwotowych dotyczących kosztów związanych z wymianą okien, drzwi czy ociepleniem przegród. Natomiast ustalono intensywność, która jest wyrażona jako procent pokrycia netto poniesionych kosztów i może zostać objęta dofinansowaniem.

Rozmiar dofinansowania zależy od progów dochodowych i dotyczy wymiany okien, drzwi oraz bram garażowych.

Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

Aby móc otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu “Czyste powietrze”, okna i drzwi muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:

Czy jest możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę okien w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany okien PCV lub okien aluminiowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Szczegóły programu można znaleźć na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/. W zależności od wielkości dochodów określono trzy poziomy dopłat oraz intensywności dofinansowania. Można skorzystać zarówno z ofert producentów okien PCV jak i okien aluminum.

 • można otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie przekraczając kwoty 15 000 zł – dla poziomu podstawowego

 • można otrzymać dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie przekraczając kwoty 25 000 zł – dla poziomu podwyższonego

 • można otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie przekraczając kwoty 37 500 zł – dla poziomu najwyższego

W jakich innych programach można otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na wymianę okien?

Jednym z rodzajów finansowania projektów termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą z niej skorzystać.

Ulga polega na odliczeniu wydatków poniesionych na działania związane z termomodernizacją, takie jak poprawa efektywności energetycznej, co prowadzi do redukcji zużycia energii na potrzeby ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej oraz do budynków mieszkalnych.

Więcej informacji na temat możliwości rozliczenia kosztów wymiany okien w ramach ulgi termomodernizacyjnej można znaleźć na stronie programu. Warto zwrócić uwagę na oferty producentów okien PCV oraz okien aluminiowych, które mogą być objęte tym programem.

Jeżeli nie posiadasz wystarczających środków finansowych, istnieje możliwość skorzystania z refinansowania inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze+.

Ogólnie dotacje przyznawane w ramach programu Czyste Powietrze były wypłacane po zrealizowaniu zgłoszonych wcześniej prac inwestycyjnych. Jednak obecnie istnieje opcja otrzymania prefinansowania, czyli wypłaty środków jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Możliwe będzie uzyskanie “z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej kwoty dotacji, która zostanie przekazana na konto wykonawcy, aby mógł rozpocząć prace.

Warto zauważyć, że taka forma finansowania może dotyczyć różnych inwestycji, takich jak okna aluminiowe, okna PCV, drzwi wejściowe oraz bramy garażowe. W przypadku tych konkretnych produktów, można skonsultować się z producentem okien PCV oraz aluminiowych, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania prefinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

Korzystanie z prefinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępne dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na podwyższonym lub najwyższym poziomie.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w ramach programu Czyste Powietrze powinno trwać maksymalnie 14 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, beneficjent będzie miał możliwość otrzymania pierwszej transzy dotacji jako zaliczki na swoje konto wykonawcy. W przypadku inwestycji, takich jak okna PCV, okna aluminium, drzwi wejściowe czy bramy garażowe, warto skonsultować się z producentami okien PCV oraz aluminum, aby mieć pełną wiedzę na temat możliwości otrzymania finansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

Po zakończeniu remontu i wykonaniu prac inwestycyjnych, właściciel domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność. Wraz z wnioskiem zostanie przedstawiona ostateczna faktura oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wypłata pozostałych środków z dotacji powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów przez beneficjenta.

Jak można złożyć wniosek o skorzystanie z prefinansowania?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie na wymienione produkty, takie jak okna PCV, drzwi wejściowe lub bramy garażowe, należy wysłać odpowiednie dokumenty za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW (GWD). Istnieje możliwość elektronicznego podpisania wniosku za pomocą profilu zaufanego. Jeśli nie posiadasz takiego podpisu, możesz również wydrukować formularz wniosku, podpisać go ręcznie i wysłać pocztą lub złożyć osobiście w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w swojej gminie.

W jakim miejscu i w jakim terminie powinny być składane wnioski?
 • Termin składania wniosków o dofinansowanie trwa od 2018 do końca 2027 roku. Można składać je w lokalnych oddziałach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również online. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie programu.

 • Aby uzyskać wniosek o udział w projekcie, należy udać się do lokalnych oddziałów WFOŚiGW lub pobrać go ze stron internetowych tych funduszy. Aby zobaczyć pełną listę wymaganej dokumentacji w ramach programu Czyste Powietrze, proszę kliknąć tutaj: DOKUMENTACJA WYMAGANA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.

 • Dopłaty będą wypłacane do 30 września 2029 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najbardziej wygodnym sposobem na aplikowanie do programu Czyste Powietrze jest składanie wniosku przez internet. W przypadku potrzeby, warto zerknąć na instrukcję wypełniania wniosku, która znajduje się tutaj:
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:

Przydatne odnośniki:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

https://czystepowietrze.gov.pl/

Z ulgą termomodernizacyjną możemy odliczyć nawet 53 000 złotych od podatku

Inną z form sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warunkiem jest, by przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ważne by wydatki zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kto ma prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

WAŻNE: Ulga przysługuje tylko w przypadku remontu nieruchomości. Budując nowy dom, niestety nie można skorzystać z ulgi. Niestety na chwilę obecną z ulgi nie skorzystają również właściciele mieszkań w blokach.
Ile można odliczyć?

Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Ministerstwo Finansów opracowało szereg szczegółowych przykładów i wyjaśnień dotyczących rozliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej: Objaśnienia podatkowe ulga termomodernizacyjna po konsultacjach.

Co można odliczyć w ramach ulgi? Wymiana okien elementem prac termomodernizacyjnych.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. W działanie to wpisuje się również zakup okien oraz drzwi zewnętrznych i balkonowych wraz z usługą wymiany.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na liście tej wymienione zostały, n.in.:

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, a ulga termomodernizacyjna

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w innej formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część, która nie została dofinansowana.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZEULGA TERMOMODERNIZACYJNA
 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą, z zachowaniem limitu dotacji na każdy
 • Przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości
 • Obowiązuje limit dotacji na budynek / lokal mieszkalny z wydzieloną z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieli
 • W ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku / lokalu
 • Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT, jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienne. Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty niekorzystające ze zwolnienia VAT
 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu na każdy z nich
 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu na każdy z nich
 
 • Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Ważne informacje w jednym miejscu

 • Możliwości odliczenia ulgi mają podatnicy rozliczający swoje dochody według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałtowcy).
 • Odliczenie ulgi następuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na remont z tytułu termomodernizacji lub „kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.
 • Kwota ulgi nie może być większa niż 53 000 zł w odniesieniu do podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego, bez względu na ilość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jakie przeprowadzi.

Przydatne linki:

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/